SPLOŠNI POGOJI

Splošni pogoji veljajo od 19.06.2020 do preklica.

Obiskovalec spletnega mesta www.vivid.si (v nadaljevanju uporabnik) se strinja s spodaj navedenimi pogoji oziroma členi. Lastnik spletne strani (v nadaljevanju lastnik), OPTIKA VIVID, Dijana Novak s.p., si pridržuje pravico do sprememb spodaj navedenih členov brez predhodnega obvestila. Spremembe v pogojih poslovanja bodo v vsakem trenutku dostopne na naši spletni strani, uporabnikov ne bomo o tem posebej obveščali. Uporabnike bomo o vseh spremembah splošnih pogojev obveščali samo na naši spletne strani in ne preko ostalih metod obveščanja.

V primeru spremembe določenih členov Splošnih pogojev poslovanja, bo sprememba razvidna z datumsko oznako izvedbe spremembe na dnu Splošnih pogojev, ter z oznako člena, ki je bil spremenjen. Občasno posodobimo člene o pogojih poslovanja in ko to storimo, tudi ustrezno spremenimo datum zadnje spremembe. V primeru, da nadaljujete z uporabo naših storitev, se smatra, da v celoti razumete in se strinjate s spremembami.

Podatki podjetja

OPTIKA VIVID, Dijana Novak s.p.
Trojiški trg 8
2235 Sv. Trojica v Slovenskih goricah

Davčna številka: SI64248569
Matična številka: 8467234000

Uporaba spletne strani

Uporabnik se zavezuje, da bo spletno stran uporabljal zakonito in na običajen način. Če uporabnik spletno stran uporablja v nasprotju s temi pogoji, mu lahko lastnik začasno ali trajno (glede na težo kršitve) onemogoči dostop.

Z uporabo spletne strani med uporabnikom in lastnikom ne nastane nobena pogodba in noben pogodben odnos. Uporabnik zaradi uporabe spletne strani razen obveznosti, ki so navedene v teh pogojih, nima nobenih drugih obveznosti.

Lastnik si pridržuje pravico, da dostop do spletne strani, določenih delov spletne strani ali posameznih

Izključitev odgovornosti

Lastnik ne prevzema nobenega jamstva, da so vsebine, objavljene na spletnem mestu, točne, popolne in pravilne in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker se je zanesel na objavljene vsebine. V nobenem primeru vsebin, objavljenih na spletnem mestu, ni mogoče šteti za ponudbo v smislu Obligacijskega zakonika.

Lastnik ne prevzema nobenega jamstva glede delovanja ali dostopnosti spletne strani in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker spletna stran ni bila dostopna ali ni delovala ali ni delovala pravilno.

Lastnik ne odgovarja za škodo, ki bi zaradi uporabe spletne strani utegnila nastati na uporabnikovi strojni, programski ali drugi opremi. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za primerno zaščito (protivirusno ipd.) opreme, s pomočjo katere dostopa do spletne strani.

Fotografije so simbolične in informativne ter so lahko drugačne od dejanske ponudbe.

Pravice intelektualne lastnine

Celotna vsebina spletne strani, ne glede na obliko, v kateri je izražena, je avtorsko pravno zaščitena. OPTIKA VIVID, Dijana Novak s.p. je nosilec avtorskih pravic na objavljenih vsebinah oziroma ima licenco za uporabo vsebin na spletni strani.

Vse avtorske pravice so pridržane njihovim nosilcem. Objave vsebin na spletni strani v nobenem primeru ni mogoče razlagati kot odpoved katerikoli avtorski pravici na vsebinah spletne strani.

Brez izrecnega vnaprejšnjega pisnega dovoljenja lastnika oziroma nosilca avtorskih pravic je prepovedana kakršnakoli uporaba katerekoli vsebine, objavljene na spletni strani, za kakršenkoli namen, razen za oseben ogled uporabnika. Prav tako je prepovedana uporaba vsebine na način, da se celotna spletna stran vključi v drugo spletno stran. Kršitev ima lahko za posledico kazensko in odškodninsko odgovornost.

Nagradne igre

Kolo sreče

Nagradna igra poteka na spletni strani www.vivid.si do razdelitve nagrad.

Nagrade:

  • 10 € popusta v Optiki VIVID
  • 15 € popusta v Optiki VIVID
  • 20 € popust v Optiki VIVID
  • 30 € popust v Optiki VIVID

Vsak obiskovalec lahko kolo sreče zavrti samo enkrat in je upravičen do ene nagrade.

Nagrade se podeljujejo naključno.

Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni po elektronski pošti na naslov, ki so ga vpisali ob sodelovanju.

Nagrajenci lahko popust koristijo v naši poslovalnici (Trojiški trg 8, 2235 Sv. Trojica v Slov. goricah) pri znesku nakupa nad vrednostjo 100 €. Popust upoštevamo pri nakupu celotnih očal. Določen znesek velja na korekcijski okvir. Koristite lahko samo en kupon naenkrat. Kupon velja do 1. 12. 2023 in ni združljiv z drugimi popusti.

Na popust je prodajno osebje treba opomniti pred izstavitvijo računa in pokazati potrditveno e-sporočilo.

Sodelujoči v nagradni igri se strinjajo, da lastnik spletne strani shranjuje in obdeluje njihove osebne podatke, ter da se njihov elektronski naslov uporablja za pošiljanje promocijskih sporočil Optike VIVID od katerih se lahko kadarkoli odjavijo.